Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 07 oktober 2020

Kommande händelser

 • Gemensam ledningskonferens

  Gemensam konferens med ledningarna för Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket. Tema för årets konferens är Regional hållbar landsbygdsutveckling.

 • Dialog för naturvård, fortsättningskurs

  Nu kan du som jobbar med naturvård delta i utbildningar och andra aktiviteter kring dialog för naturvård. Tanken är att stärka naturvårdsarbetet genom att öka dialogkompetensen hos medarbetare och organisationer. Temat för fortsättningskursen är Metodkompetens för dialog och konflikthantering.

 • Finns det PFAS i er kommun?

  Naturvårdsverket bjuder in till seminarium med genomgång av uppdraget gällande inventering och riskbedömning av samtliga platser i Sverige där brandskum med innehåll av högfluorerande ämnen (PFAS) hanterats.

 • Webbinarium om pollineringsprojekt inom LONA

  Den 14 oktober håller vi ett webbinarium för alla som vill initiera eller ansöka om medel för pollineringsprojekt inom ramen för LONA.

 • Samverkan om hållbart nyttjande i odlingslandskapet

  För att öka samverkan om bevarande av biologisk mångfald och hållbart nyttjande i odlingslandskapet bjuder Jordbruksverket och Naturvårdsverket in till ett webbinarium för att gemensamt informera om och diskutera dessa frågor.

 • Artskyddskonferens 2020

  Naturvårdsverkets artskyddskonferens riktar sig till länsstyrelsernas handläggare och till nationella myndigheter som arbetar med artskydd.

 • Finns det PFAS i er kommun?

  Naturvårdsverket bjuder in till seminarium med genomgång av uppdraget gällande inventering och riskbedömning av samtliga platser i Sverige där brandskum med innehåll av högfluorerande ämnen (PFAS) hanterats.