Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 11 november 2019

  • Viltkonferens 2019

    I år kommer Viltförvaltarkonferensen och Viltforskningsdagarna genomföras i anslutning till varandra i Viltkonferensen. Temat för konferensen är framtidens viltförvaltning.

Kommande händelser

  • Seminarium: Textilsmart kommun

    Under Europa minskar avfallet- veckan anordnar Naturvårdsverket och Avfall Sverige ett seminarium på temat: Utbildning och information med fokus på hållbar konsumtion av textil.

  • Konferens om EU:s miljöavtryck samt marknadskommunikation

    På seminariet ”Moving towards sustainability – market communication of product environmental footprints” får du möjlighet att diskutera framtiden för miljöavtryck och hur vi bäst ska använda de verktyg EU-kommissionen tagit fram för att skapa en hållbar marknad.