Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 17 oktober 2019

Kommande händelser

 • Älgen i rummet – konsten att kommunicera allemansrätt

  Digitalt seminarium för dig som arbetar med naturvägledning och friluftsliv. Allemansrätten är en grundlagsskyddad nationalsymbol som alla känner till, men som vi inte pratar om så ofta. Det är dags att prata om den och öka kunskapen och medvetenheten. Friluftslivet är i snabb utveckling. Pandemin förändrar vanor och resmönster. Nya grupper vill uppleva naturen och det finns ett ökat intresse för friluftsliv, natur och hälsa. Satsningar som Friluftslivets år 2021 strävar efter att bredda friluftslivet.

 • Webbinarium Klimat- och sårbarhetsanalys skyddade områden

  2020 gjorde Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna i Västra Götaland, Skåne och Norrbottens ett arbete om att genomföra klimat- och sårbarhetsanalyser över värden inom skyddade områden. Det här webbinaret presenterar metoder och erfarenheter från det arbetet.

 • Webbinarium om produktval och substitution av kemikalier

  Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Substitutionscentrum planerar för ett nytt webbinarium om produktval och substitution av kemikalier. Webbinariet är en uppföljning på ett seminarium som arrangerades i maj 2019. Även detta webbinarium riktar sig till handläggare på länsstyrelser.

 • Webbinarium: Guide till hållbar plastanvändning

  Webbinariet vänder sig till såväl dig som tillverkar eller designar produkter som helt eller delvis består av plast, som dig som säljer eller köper in sådana.

 • Kan ofullständig förbränning vara klimatpositiv? Webbinarium om pyrolys- och förgasningstekniker

  Förgasning och pyrolys används brett inom industrin, och även inom andra delar av samhället. IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en kunskapssammanställning om ett representativt urval av teknikerna som kan förväntas få spridning inom en snar framtid. Naturvårdsverket, IVL och Ecotopic bjuder här in till en presentation av rapporten där du får veta mer om de olika teknikerna och dess miljöpåverkan.

 • Webbinarium: Skyddade områden – inmätning och planering av gränser

  Naturvårdsverket bjuder in till ett webbinarium för att presentera och diskutera arbetssätt och målbild kopplat till planering av gränser för skyddade områden och inmätningen av dessa. Vi kommer att presentera tips och exempel kring vad som är viktigt att tänka på när det gäller planeringen av gränser för skyddade områden.

 • Webbinarium: Hållbar plastanvändning i byggsektorn

  Plast är på många sätt ett bra material, som skapar många nyttor i exempelvis byggnader. Men dagens produktion och användning av plast innebär också stora utmaningar. Byggsektorn står för drygt 20 procent av plastanvändningen i Sverige. Det innebär att byggsektorn har betydande potential att bidra till en hållbar plastanvändning.