Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 01 oktober 2019

  • Konferens miljöledning i staten 2019

    Välkommen till den årliga miljöledningskonferensen 1 oktober. Klimat och biologisk mångfald är i fokus. Innovation, ekosystemtjänster, upphandling och resor är några av de ämnen som kommer att tas upp under dagen. Konferensen hålls i Stockholm men det erbjuds även möjlighet att vara med på distans.

  • Workshop - statliga myndigheters insatser för att uppnå miljömålen

    Workshop eftermiddagen 1 oktober som en del av Miljöledningskonferensen med fortsättning 2 oktober. Prioriteringar, arbetssätt, synergier mellan arbetet att verka för/bidra till att miljömålen uppnås och miljöledningsarbetet diskuteras.

Kommande händelser