Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 24 september 2019

  • Miljöövervakningsdagar 2019

    Miljöövervakningsdagarna hålls den 24-25 september i Karlstad.

Kommande händelser

  • Naturvårdsverkets nationella EBH-träff

    Den 25–26 september 2019 är det dags för Naturvårdsverkets nationella EBH-träff. Årets tema är klimatanpassning och i år har samtliga myndigheter som arbetar med förorenade områden bjudits in.

  • IPBES-konferens oktober 2019

    Välkommen till konferens om biologisk mångfald och de globala utmaningarna 17 oktober 2019.