Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 24 september 2019

 • Miljöövervakningsdagarna 2019

  Välkommen till Miljöövervakningsdagarna den 24–25 september i Karlstad.

Kommande händelser

 • Naturvårdsverkets nationella EBH-träff

  Den 25–26 september 2019 är det dags för Naturvårdsverkets nationella EBH-träff. Årets tema är klimatanpassning och i år har samtliga myndigheter som arbetar med förorenade områden bjudits in.

 • Konferens miljöledning i staten 2019

  Välkommen till den årliga miljöledningskonferensen 1 oktober. Klimat och biologisk mångfald är i fokus. Innovation, ekosystemtjänster, upphandling och resor är några av de ämnen som kommer att tas upp under dagen. Konferensen hålls i Stockholm men det erbjuds även möjlighet att vara med på distans.

 • Workshop - statliga myndigheters insatser för att uppnå miljömålen

  Workshop eftermiddagen 1 oktober som en del av Miljöledningskonferensen med fortsättning 2 oktober. Prioriteringar, arbetssätt, synergier mellan arbetet att verka för/bidra till att miljömålen uppnås och miljöledningsarbetet diskuteras.

 • Webbinarium 1 invasiva främmande arter

  Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder i oktober in länsstyrelserna till två webbinarier om arbetet med invasiva främmande arter

 • Webbinarium 2 invasiva främmande arter

  Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder i oktober in länsstyrelserna till två webbinarier om arbetet med invasiva främmande arter

 • Nationell verkstad 2019

  Konferensen vänder sig till dig som vill agera! Under dagarna får du veta mer om de nya konsumtionsmönster som växer fram och hur företag och organisationer kan ställa om för att skapa nya värden som möter detta.