Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 18 september 2019

  • Boka datum: Naturvårdskonferens 2019

    Den 18-20 september hålls 2019 års Naturvårdskonferens. Konferensen vänder sig till Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Artdatabanken och Miljö- och energidepartementet.

Kommande händelser

  • Miljöövervakningsdagar 2019

    Miljöövervakningsdagarna hålls den 24-25 september i Karlstad.

  • IPBES-konferens oktober 2019

    Välkommen till konferens om biologisk mångfald och de globala utmaningarna 17 oktober 2019.