Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 17 september 2019

Kommande händelser

 • Webbinarium 2 invasiva främmande arter

  Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder i oktober in länsstyrelserna till två webbinarier om arbetet med invasiva främmande arter

 • Välkommen till artskyddshandläggarkonferens

  Naturvårdsverkets bjuder in till en artskyddskonferens för handläggare som arbetar med artskydd på länsstyrelserna och nationella myndigheter. Programmet kommer bland annat innehålla lägesrapporter från medverkande myndigheter, redovisning av resultat från CITES-konferensen CoP18 i Genève, analys av aktuella domar gällande artskydd med mera.

 • Nationell verkstad 2019

  Konferensen vänder sig till dig som vill agera! Under dagarna får du veta mer om de nya konsumtionsmönster som växer fram och hur företag och organisationer kan ställa om för att skapa nya värden som möter detta.

 • Huvudmannaträff naturum 7 november

  Varmt välkommen önskar vi dig som är huvudman på naturum till årets huvudmannaträff som i år genomförs som ett webbinarium.

 • Viltkonferens 2019

  I år kommer Viltförvaltarkonferensen och Viltforskningsdagarna genomföras i anslutning till varandra i Viltkonferensen. Temat för konferensen är framtidens viltförvaltning. Viltkonferensen äger rum 11-13 november i Stockholm.