Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 04 april 2019

Kommande händelser

 • Kurs om skötsel av skogsbeten

  Detta är en kurs inom Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets gemensamma satsning på Skötsel av kulturpräglad natur – kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning i odlingslandskapet.

 • Naturvårdskonferens 2019

  Den 18-20 september hålls 2019 års Naturvårdskonferens. Konferensen vänder sig till Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Artdatabanken och Miljödepartementet.

 • Miljöövervakningsdagarna 2019

  Välkommen till Miljöövervakningsdagarna den 24–25 september i Karlstad.

 • Naturvårdsverkets nationella EBH-träff

  Den 25–26 september 2019 är det dags för Naturvårdsverkets nationella EBH-träff. Årets tema är klimatanpassning och i år har samtliga myndigheter som arbetar med förorenade områden bjudits in.

 • Konferens miljöledning i staten 2019

  Välkommen till den årliga miljöledningskonferensen 1 oktober. Klimat och biologisk mångfald är i fokus. Innovation, ekosystemtjänster, upphandling och resor är några av de ämnen som kommer att tas upp under dagen. Konferensen hålls i Stockholm men det erbjuds även möjlighet att vara med på distans.

 • Workshop - statliga myndigheters insatser för att uppnå miljömålen

  Workshop eftermiddagen 1 oktober som en del av Miljöledningskonferensen med fortsättning 2 oktober. Prioriteringar, arbetssätt, synergier mellan arbetet att verka för/bidra till att miljömålen uppnås och miljöledningsarbetet diskuteras.

 • Webbinarium 1 invasiva främmande arter

  Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder i oktober in länsstyrelserna till två webbinarier om arbetet med invasiva främmande arter

 • Webbinarium 2 invasiva främmande arter

  Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder i oktober in länsstyrelserna till två webbinarier om arbetet med invasiva främmande arter