Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

 • Kurs om skogsbete – Uppland

  Naturvårdsverket organiserar en kurs i skötsel av kulturpräglad natur tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Centrum för biologisk mångfald.

 • Miljöövervakningsdagarna

  Årets miljöövervakningsdagar arrangeras av Länsstyrelsen i Södermanland. "Södermanlands mosaiklandskap lär oss något om hela Sverige: från vattendrag till kust, från skog till öppna landskap. Nya kunskaper delas för att utveckla svensk miljöövervakning för en ny tid", står det i programmet.

 • Viltforskningsdagarna 2018

  Den 27-28 september samlas handläggare, forskare och övrig förvaltning för två lärorika dagar i Umeå. På programmet står bland annat en exkursion tillsammans med Scandcam, Beyond moose och Governance. Ett tema är viltövervakning och utmaningarna med viltkameror.

 • Naturvårdsverkets fastighetsförvaltning

  Den 2-4 oktober har vi förvaltarträff i Skåne. Torsdagen den 4 oktober har särskilt fokus på Naturvårdsverkets fastighetsförvalting. Välkommen!

 • Miljöledning i staten 2018

  Miljöledning i staten är en årlig konferens där samordnare för miljöledningsarbetet i statliga myndigheter har möjlighet att träffas, ta del av ny information kring aktuella ämnen samt kunna diskutera möjliga förbättringar av arbetet. Detta år vill vi uppmärksamma att det nu är 20 år sedan miljöledningsarbetet i de statliga myndigheterna initierades.

 • Naturumträff 2018

  Naturumträff i Tyresta Nationalpark för föreståndare och personal på naturum.

 • Livsmedelforum 2018

  Välkommen till den nationella konferensen Livsmedelsforum 2018! I år konkretiserar, belyser och följer vi upp det nationella och regionala arbetet med Sveriges livsmedelsstrategier. Som deltagare får du en uppdatering av vad som är på gång inom området och inspiration kring hur du kan utveckla din organisations strategier och handlingsplaner.

 • Landskapsforum 2018 – Vattnet i det brukade landskapet

  Vid detta Landskapsforum vill vi diskutera möjligheter och utmaningar med nyttjande och förvaltning av vårt livsviktiga vatten. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens genomför konferensen i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket, Jordbruksverket, Jönköpings kommun, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.

 • Nationell träff för arbetet med naturnära jobb

  Välkommen till en nationell träff i arbetet med naturnära jobb. Under träffen kommer vi att utbyta erfarenheter och prata om det kommande arbetet 2019.