Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 07 november 2018

 • Konferens Grön infrastruktur för alla 7-8 november

  Vi lyfter landskapet, de mellanliggande miljöerna och helheten, forskningens rön om landskapsekologi och hur handlingsplanerna kan användas. Var står vi i dag och hur går vi vidare?

Kommande händelser

 • Viltförvaltarkonferens 2018

  Årets konferens har ett övergripande tema om viltskador och hur viltet påverkas av olika händelse. Forskningen är en viktig del i konferensen för ökad kunskap och att tillämpa kunskapen i förvaltningen. Vi hoppas att vi får forskarrepresentation några av dagarna och flera intressanta föreläsningar där nya och pågående projekt presenteras.

 • Nationell Verkstad för hållbara livsstilar 14-15 november

  Anmäl dig till årets Verkstad för hållbara livsstilar. Programmet fokuserar på verktyg för en mer hållbar konsumtion i enlighet med FN:s mål. Ta del av projektkavalkad, konkreta exempel och var med och påverka arbetet framåt.

 • Onlinekurser om Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen

  Vid fyra tillfällen erbjuder Naturvårdsverket information och utbildning om Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen. Vi tar upp hur man vet om man berörs, vilka verktyg som finns att tillgå samt syftet med protokollet och EU ABS-förordningen.

 • Nationell konferens oljeskadeskydd 2018

  Save the date! Den 21-22 november är det dags för Nationell konferens för oljeskadeskydd. Mer information och länk till anmälan kommer, men du kan redan nu boka in datum, tid och plats i din kalender.

 • Dags att boka in Klimatforum 2019 i kalendern!

  På Klimatforum 2019 sätter vi fokus på verktyg inom beteendevetenskap och teknik samt inspireras av ledare som tar sig an klimatmålen på nya sätt.