Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 27 februari 2018

Kommande händelser

 • Invigning av Åsnens nationalpark 25 maj

  Åsnen blir Sveriges 30:e nationalpark. Sveriges nationalparker erbjuder unika upplevelser i de mest bevarade naturområdena och bildar en del av vårt naturarv för att människor ska kunna uppleva naturen nu och i framtiden. Den nya nationalparken manifesteras med en festlig invigning. Det blir två dagar fyllda med underhållning, utställningar, naturupplevelser, musik och fika. Länsstyrelsen Kronoberg och Naturvårdsverket hälsar alla varmt välkomna!

 • Webbinarium – Undersökning och beslut om betydande miljöpåverkan

  Från den 1 januari 2018 finns ett nytt kapitel 6 i miljöbalken med regler om miljöbedömningar. Som en del i Naturvårdsverkets arbete med att vägleda om specifika miljöbedömningar vill vi bjuda in dig att medverka på ett webbinarium om undersökning och beslut om betydande miljöpåverkan.

 • Seminarium om avfallsstatistiken för 2016

  Välkommen till ett seminarium där Naturvårdsverket presenterar Sveriges avfallsmängder och -behandling för 2016. Vi visar data och berättar om avfallsflöden, måluppfyllelser, trender och vad som händer framåt.

 • Miljöövervakningsdagarna 2018

  Årets miljöövervakningsdagar arrangeras av Länsstyrelsen i Södermanland. "Södermanlands mosaiklandskap lär oss något om hela Sverige: från vattendrag till kust, från skog till öppna landskap. Nya kunskaper delas för att utveckla svensk miljöövervakning för en ny tid", står det i programmet.

 • Naturvårdsverkets fastighetsförvaltning

  Den 2-4 oktober har vi förvaltarträff i Skåne. Torsdagen den 4 oktober har särskilt fokus på Naturvårdsverkets fastighetsförvalting. Välkommen!

 • Konferens om biologisk mångfald och IPBES

  Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. Under våren 2018 presenterar IPBES (The Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) fem stora rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt för samhällsutvecklingen.