Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 20 februari 2018

Kommande händelser

 • Viltförvaltarkonferens 2018

  Den 13-15 november arrangerades Viltförvalarkonferensen 2018. Årets konferens hade ett övergripande tema om viltskador och hur viltet påverkas av olika händelser. Forskningen var en viktig del i konferensen för ökad kunskap och att tillämpa kunskapen i förvaltningen.

 • Dags att boka in Klimatforum 2019 i kalendern!

  På Klimatforum 2019 sätter vi fokus på utmaningar och presenterar möjligheter som gör skillnad. Vi tar också del av färska slutsatser från världens klimatforskare inom FN:s klimatpanel IPCC.

 • Miljöbalksdagarna 4-5 april 2019

  Naturvårdsverket anordnar Miljöbalksdagarna 2019. Temat för dagarna är "Miljöbalken – hållbara principer i ett samhälle som förändras".

 • Seminarium om produktval och substitution av kemikalier

  Boka datumet för seminariet om produktval och substitution redan nu. Naturvårdsverket arrangerar tillsammans med Substitutionscentrum och Kemikalieinspektionen. Seminariet riktar sig till handläggare på Länsstyrelsen och kommer att fokusera på hur frågor om produktval och substitution av kemikalier kan hanteras vid tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter.

 • Boka datum: Naturvårdskonferens 2019

  Den 18-20 september hålls 2019 års Naturvårdskonferens. Konferensen vänder sig till Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Artdatabanken och Miljö- och energidepartementet.