Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

 • Tredje dialogmötet textil

  Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till ett tredje dialogmöte, i det treåriga initiativet Dialog för en hållbar värdekedja med fokus på miljö och kemikalier. Denna gång i samarbete med Forum för miljösmart konsumtion, Konsumentverket.

 • Konferens om biologisk mångfald och IPBES

  Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. Under våren 2018 har IPBES (The Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) presenterat fem stora rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt för samhällsutvecklingen.

 • Hälsorelaterad miljöövervakning - HÄMI 2018

  Välkomna till Naturvårdsverkets möte om hälsorelaterad miljöövervakning. Syftet med mötet är att presentera, sprida och diskutera resultat och frågor med anknytning till pågående verksamhet.

 • Buildning Sustainability 18

  Ta del av fler än 30 goda exempel, debatter och nätverka med ledande experter och beslutsfattare från hela landet. Konferensen Building Sustainability 18 är en oberoende arena och mötesplats för samtal mellan alla som arbetar med hållbart samhällsbyggande.

 • Konferens Grön infrastruktur för alla 7-8 november

  Vi lyfter landskapet, de mellanliggande miljöerna och helheten, forskningens rön om landskapsekologi och hur handlingsplanerna kan användas. Var står vi i dag och hur går vi vidare?

 • Viltförvaltarkonferens 2018

  Årets konferens har ett övergripande tema om viltskador och hur viltet påverkas av olika händelse. Forskningen är en viktig del i konferensen för ökad kunskap och att tillämpa kunskapen i förvaltningen. Vi hoppas att vi får forskarrepresentation några av dagarna och flera intressanta föreläsningar där nya och pågående projekt presenteras.

 • Nationell Verkstad för hållbara livsstilar 14-15 november

  Anmäl dig till årets Verkstad för hållbara livsstilar. Programmet fokuserar på verktyg för en mer hållbar konsumtion i enlighet med FN:s mål. Ta del av projektkavalkad, konkreta exempel och var med och påverka arbetet framåt.

 • Nationell konferens oljeskadeskydd 2018

  Save the date! Den 21-22 november är det dags för Nationell konferens för oljeskadeskydd. Mer information och länk till anmälan kommer, men du kan redan nu boka in datum, tid och plats i din kalender.