Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 14 november 2017

 • Viltförvaltarkonferensen 2017

  Konferensen riktar sig till länsstyrelsens handläggare och chefer inom viltförvaltningen, samt andra myndigheter som arbetar med viltförvaltning, exempelvis Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Polisen med flera.

Kommande händelser

 • Nationell verkstad för hållbara livsstilar

  Så minskar vi den lokala konsumtionens globala klimatpåverkan. Samarbete mellan Umeå kommun och Naturvårdsverket inom FN:s ramverk för hållbar konsumtion 10YFP.

 • Plattformsdagar för hållbar stadsutveckling 2017

  Den årliga konferensen om hållbar stadsutveckling – Plattformsdagarna – äger rum i Göteborg den 6-7 december. Årets övergripande tema är stadspolitik för levande städer. Programmet kommer att innehålla både kunskapsdialoger och vassa föredragshållare.

 • Nationella konferensen Avlopp och Miljö 2018

  31 januari - 1 februari 2018 bjuder Svenskt Vatten in till konferensen Avlopp och Miljö 2018. Temat är läkemedel och mikroföreningar, och deltagarna kommer få ta del av resultat, studiebesök och framtidsspaningar inom området.

 • Tankesmedja för friluftsliv 2018

  2018 års Tankesmedja för friluftsliv hålls den 18–19 april i Stockholm. Boka in datumen redan nu!