Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 31 oktober 2017

Kommande händelser

 • Fördelning medel skydd och åtgärder för värdefull natur

  För att vi ska ge länsstyrelserna tidiga besked om fördelning av 1:3- och 1:14-anslagen bjuder vi in till detta webbinarium. På webbinariet kommer Claes Svedlindh, Maria Tiricke och Maano Aunapuu, chefer på Naturavdelningen, Naturvårdsverket, redogöra för fördelningen av anslagen samt ge information om villkor och återrapportering.

 • Nationella konferensen Avlopp och Miljö 2018

  31 januari - 1 februari 2018 bjuder Svenskt Vatten in till konferensen Avlopp och Miljö 2018. Temat är läkemedel och mikroföreningar, och deltagarna kommer få ta del av resultat, studiebesök och framtidsspaningar inom området.

 • Nätverket Renare marks vårmöte

  Nätverket Renare marks vårmöte är en årlig konferens inom branschen för efterbehandling av förorenade områden. Naturvårdsverket är delfinansiär och deltar i arrangörsgruppen. På konferensen deltar ca 500 deltagare från myndigheter, miljökonsultfirmor, advokatfirmor, analyslaboratorier, entreprenörer, lärosäten.

 • Klimatförändringarnas påverkan på kulturlandskapet

  Klimatförändringarna kommer att bli alltmer påtagliga med varmare temperatur och ökad nederbörd. Vad är det vi egentligen ser framför oss och hur kommer det att påverka landskapet och framtidens markanvändning i norra Sverige?

 • Forskningskonferens om Storslagna fjäll

  Välkommen att anmäla dig till slutkonferensen för forskningssatsningen ”Storslagen fjällmiljö” den 23-24 april 2018 som både genomförs som en fysisk konferens och som webbinarium.