Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

 • Miljömålsdagarna 2017

  Den 30-31 maj 2017 arrangeras de årliga nationella miljömålsdagarna. Länsstyrelsen i Jämtlands län är värd för evenemanget som äger rum i Östersund, på Frösön i Storsjön.

 • Workshop om dialog och samverkan för grön infrastruktur

  Dialog och samverken med landskapets alla olika aktörer är en viktig utgångspunkt för att nå goda resultat i det långsiktiga arbetet med grön infrastruktur. Naturvårdsverket bjuder in till en dag av erfarenhetsutbyte om dialog och samverkan om grön infrastruktur.

 • Nya regler om kommunal avfallsplanering

  Naturvårdsverket bjuder in till webbinarium och berättar om de nya föreskrifterna och vägledningen om kommunal avfallsplanering. Fokus är avfallsförebyggande och samverkan.

 • Klimatanpassning Sverige 2017

  Tillsammans med SMHI, Livsmedelsverket och SGI är vi medarrangörer till konferensen Klimatanpassning Sverige 2017 den 7 september i Stockholm. Konferensen samlar årligen ca 250 praktiker inom klimatanpassningsområdet och i år tar vi avstamp i år 2030 och 2050 - hur ser det ut och vad behöver vi göra? Konferensen projektleds av Aktuell Hållbarhet.