FN:s klimatpanel IPCC

Naturvårdsverket har nominerat svenska forskare och koordinerat den svenska granskningen av IPCC:s analys av kunskapsläget om klimatförändringen (AR5).