FN:s klimatpanel IPCC

FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) är en mellanstatlig organisation som bildades av WMO och UNEP 1988. Panelen består av 195 stater och ett antal organisationer.