IPCC:s femte utvärdering (AR5)

FN:s klimatpanel (IPCC) publicerar 2013 och 2014 sin femte utvärdering av kunskapen om klimatets förändring (AR5, Assessment Report 5). Rapporten lämnas i form av tre delrapporter och en syntesrapport.

Klimatpanelens femte utvärdering följer i stort de tidigare rapporternas upplägg. Stor vikt läggs vid klimatförändringens sociala och ekonomiska konsekvenser för en hållbar utveckling. Riskhantering, osäkerheter och klimatets känslighet finns bland de frågor som ska analyseras och sammanfattas.

Nya scenarier i AR5

IPCC:s utvärdering 2013-2014 omfattar de nya scenarier som idag används för att bedöma framtidens klimat, RCP-scenarier (Representative Concentration Pathways). RCP-scenarierna ersätter de tidigare SRES-scenarierna (Special Report on Emissions Scenarios).

I motsats till SRES-scenarierna är de nya RCP-scenarierna formulerade som stabiliseringsscenarier där hänsyn tas till effekten av klimatpolitiska beslut för att minska utsläppen. Syftet är att ge beslutsfattare bättre möjligheter att värdera konsekvenserna av de förväntade klimatförändringarna vid olika utsläppsnivåer. Det ska i sin tur underlätta bedömningen av behovet av åtgärder för att minska utsläppen liksom för anpassning till klimatets förändring.

De olika RCP-scenarierna baseras på olika antaganden om växthusgasutsläppens utveckling. Hur mycket vi människor påverkar klimatet på sikt avgörs främst av de samlade utsläppen av växthusgaser över tid. Hur mycket temperaturen stiger avgörs i sin tur av när i framtiden de klimatpåverkande utsläppen når sin maxnivå, på vilken nivå de kulminerar och hur snabbt de kan fås att minska därefter.

AR5: tre delrapporter och en syntesrapport

Delrapport 1: Den naturvetenskapliga grunden (The Physical Science Basis). Arbetsgrupp 1.

Rapporten färdigställs på ett arbetsmöte den 23-26 september 2013 i Stockholm.
 Arbetsgrupp 1 leds av Thomas Stocker, Universitetet i Bern samt av Qin Dahe, Kina.

Delrapport 2: Effekter, anpassning och sårbarhet (Impacts, Adaptation and Vulnerability)

Rapporten färdigställs den 25-29 mars 2014 i Yokohama, Japan.
 Arbetsgrupp 2 leds av Christopher Field, Stanford-universitetet, USA och Vincente Barros vid Universitetet i Buenos Aires, Argentina.

Delrapport 3: Åtgärder för att begränsa klimatets förändring och utsläppen (Mitigation of Climate Change)

Rapporten färdigställs den 7-11 april 2014 i Tyskland. Arbetsgrupp 3 leds av Ramon Pichs-Madruga, Cuba, Ottmar Edenhofer, Tyskland och Youba Sokona, Mali, Afrika.

Syntesrapporten (Synthesis Report)

Rapporten färdigställs den 27-31 oktober i Köpenhamn, Danmark
. Klimatpanelens ordförande Dr Rajendra K. Pachauri, Indien, leder arbetet med syntesrapporten och koordinerar ett författarteam med medlemmar från de tre arbetsgrupperna och Klimatpanelens ledning (Executive Committee).