Frisk luft

Frisk luft

"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Sidan senast uppdaterad: 13 juni 2016Sidansvarig: Titus Kyrklund