FN:s Europakommission (UNECE, ECE)

Miljökommittén inom Förenta Nationernas (FN:s) europakontor arbetar för att medlemsländerna ska utveckla likartade miljöregler. Naturvårdsverket deltar framför allt i arbetet med att utveckla miljökonventionerna och med att utvärdera medlemsländernas miljöarbete.