ETS-portalen

Här ska verksamhetsutövare lämna in ansökningar och handlingar relaterade till tilldelning, tillstånd, övervakning och förbättringsrapportering inom systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS).