Workshops om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

Två workshops om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur, en om samhällsekonomiska konsekvensanalyser och en om insatsområden.

Sidan senast uppdaterad: 5 september 2017