Workshop om grön infrastruktur och miljöbalksprövningar

Naturvårdsverket planerar tillsammans med Boverket och Havs- och vattenmyndigheten under våren och hösten en serie med workshops om hur de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur kan användas i olika besluts- och samverkansprocesser.