Workshop om dialog och samverkan för grön infrastruktur

Dialog och samverken med landskapets alla olika aktörer är en viktig utgångspunkt för att nå goda resultat i det långsiktiga arbetet med grön infrastruktur. Naturvårdsverket bjuder in till en dag av erfarenhetsutbyte om dialog och samverkan om grön infrastruktur.

Sidan senast uppdaterad: 10 april 2017