Inrätta tätortsnära, kommunala naturreservat!

Naturvårdsverket och Örebro kommun bjuder in till en utbildning om hur man gör för att inrätta kommunala, tätortsnära naturreservat i en växande stad.

Sidan senast uppdaterad: 6 september 2016