Klimat

De framtida effekterna av klimatförändringarna är omfattande och svåra att överblicka. Effekterna kan vara både direkta och indirekta. Till viss del kan effekterna av klimatförändringarna ses redan i dag, till exempel i form av stigande havsnivåer, minskad utbredning av havsisen, smältande glaciärer och döende korallrev.