Jakt

Naturvårdsverket är ansvarig jaktmyndighet i Sverige. Alla djur och växter som finns naturligt i landet ska långsiktigt bevaras i livskraftiga bestånd och naturen ska kunna nyttjas på ett hållbart sätt.