Buller

Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem.
Om du är störd av buller – vänd dig först till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten.
Om du inte får gehör – vänd dig till kommunens miljökontor, som bedömer situationen och kan fatta beslut om åtgärder.
Om du är missnöjd med kommunens beslut – kan du överklaga till länsstyrelsen.