Buller

Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem.
Om du är störd av buller - vänd dig först till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten.
Om du inte får gehör - vänd dig till kommunens miljökontor, som bedömer situationen och kan fatta beslut om åtgärder.
Om du är missnöjd med kommunens beslut - kan du överklaga till länsstyrelsen.