Så bildas en nationalpark

Broschyr. ISBN 978-91-620-8721-0

Sidor
12
Utgiven
2015-05
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8721-0

Sveriges nationalparker skyddar landets mest värdefulla och sevärda natur. Det finns idag 29 nationalparker i Sverige. Nationalparkerna bildas för att långsiktigt bevara stora landskap i ett naturligt tillstånd.

Att bilda en nationalpark handlar också om att skapa möjligheter till naturupplevelser, att inspirera fler till att lära mer och tycka om naturen. Det är en lång process att bilda eller utvidga en nationalpark och många aktörer är delaktiga. Hela arbetet sker i dialog med lokala, regionala och nationella aktörer.

Här får du veta hur det går till att bilda en nationalpark. Vi hoppas också att broschyren ska underlätta kontakten mellan dig och de myndigheter som är involverade i arbetet med att bilda en ny nationalpark.

- - -

Endast pdf.