Vindkraftens påverkan på landlevande däggdjur

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-8659-6.

Sidor
10
Utgiven
2013-05
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8659-6

Denna populärvetenskapliga broschyr bygger på syntesrapporten "Vindkraftens påverkan på landlevande däggdjur".

Broschyren beskriver hur fyrfota däggdjur eventuellt kan påverkas av vindkraft. Det handlar framför allt om habitatförändringar och olika typer av störning. Tillfartsvägar till vindkraftverken gör att tillgängligheten för friluftsliv, jakt och nöjestrafik ökar. Det är väl känt att störningar från sådan mänsklig aktivitet kan påverka älg, hjort, tamren samt stora rovdjur. Det efterfrågas därför uppföljning av de förändringar som vindkraft kan innebära för framförallt vilda djur och ren.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Däggdjur på land. 

- - -

MAXIMALT 10 EXEMPLAR PER KUND
För fler exemplar: kontakta vår ordermottagning, telefon: 08-505 933 40.