Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-8658-9.

Sidor
18
Utgiven
2013-05
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8658-9

Denna populärvetenskapliga broschyr bygger på syntesrapporten "Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss".

Broschyren är framtagen inom kunskapsprogrammet Vindval som samlar in, bygger upp och förmedlar fakta om vindkraftens påverkan på människa och miljö. Vindkraftverk kan utgöra en fara för fåglar och fladdermöss men med kunskap om fåglarna och fladdermössens beteende kan riskerna minimeras. Det viktigaste är vindkraftverkens placering. Det framkom i syntesrapporten som publicerades 2011, där forskning från Europa och USA sammanfattas. I rapporten framgår vilka miljöer som bör undvikas och vilka arter som påverkas i olika områden.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Fåglar och fladdermöss.

- - -

MAXIMALT 10 EXEMPLAR PER KUND
För fler exemplar: kontakta vår ordermottagning, telefon: 08-505 933 40.