Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-8658-9.