Vindkraftens påverkan på människors intressen

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-8657-2.

Sidor
18
Utgiven
2013-05
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8657-2

Denna populärvetenskapliga broschyr bygger på syntesrapporten "Vindkraftens påverkan på människors intressen".

Broschyren är framtagen inom kunskapsprogrammet Vindval som samlar in, bygger upp och förmedlar fakta om vindkraftens påverkan på människa och miljö. Vindkraften medverkar till en nödvändig utveckling av förnybar energi. Samtidigt påverkar den människors intressen.

Underlaget till broschyren är en sammanställning av forskning som tar upp buller, skuggor, reflexer, landskapsanalys, upplevelsevärden, natur och kulturmiljö, effekter på sysselsättning och servicenäring, attityder, deltagande och medborgarsamverkan.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Människans intressen.

- - -