Strandskydd

En skrift om strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket. ISBN 978-91-620-8473-8.

Sidor
20
Utgiven
2010-06
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8473-8

En skrift om strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket

Broschyr om ändringar i strandskyddet.

Naturvårdsverket och Boverket har tagit fram Strandskydd, en broschyr med information kring den förändrade strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2009. Broschyren ger lättillgänglig information om lagstiftningen.

- - -