Avfall i Sverige [2016]

En sammanställning över industri- och hushållsavfall. ISBN 978-91-620-6839-4.