Beskrivning av det skandinaviska inventeringssystemet för stora rovdjur

Här kan du läsa mer om vem som gör vad inom inventeringsarbetet av stora rovdjur i Sverige. ISBN 978-91-620-6830-1.