Högfluorerade ämnen (PFAS) och bekämpningsmedel

Redovisning av ett regeringsuppdrag. En sammantagen bild av förekomsten i miljön. ISBN 978-91-620-6709-0.