Från ord till handling – hållbara livsstilar

Resultat från nationell Verkstad för hållbara livsstilar 18-19 november 2015. ISBN 978-91-620-6703-8.

Sidor
35
Utgiven
2016-02
Pris
68,00 kr. (exkl moms)
72,08 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6703-8

Rapporten redovisar resultatet från en nationell verkstad med syftet att identifiera konkreta åtgärder för hur vi i Sverige ska kunna gå från ord till handling för mer hållbara livsstilar med fokus på den ekologiska dimensionen.

Verkstaden anordnades av Naturvårdsverket inom ramen för myndighetens roll att samordna det nationella genomförandet av det tioåriga globala ramverket av program för hållbar konsumtion och produktion, 10YFP.

Verkstaden samlade 140 deltagare från olika delar av samhället. Plenumsessioner med talare blandades med mingelmöjligheter, interaktiva konstinslag och sju parallella workshops. Engagemanget var stort och resultatet redovisas i denna rapport, dels i form av ett referat från hela Verkstaden dels i form av förslag till fortsatt arbete och konkreta åtaganden.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.