Minskat matavfall – miljönytta och kostnadsbesparingar

Studien analyserar den samhällsekonomiska nyttan av att minska matavfallet med 20 %. ISBN 978-91-620-6697-0.

Sidor
58
Utgiven
2015-11
Pris
90,00 kr. (exkl moms)
95,40 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6697-0

Studien analyserar den samhällsekonomiska nyttan av att minska matavfallet med 20 %, vilket är det etappmål för minskat matavfall som Naturvårdsverket föreslagit. Med nytta avses summan av de besparingar som hushåll och företag gör då mindre mat slängs samt den minskade miljöbelastning som sker då mindre mat produceras. Rapporten redovisar den bruttonytta som minskningen av avfallet innebär och belyser därmed inte de kostnader som uppstår för att uppnå minskningen.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.