Nationalparksplan för Sverige - genomförande 2015-2020

Genomförandeplan och anger vilka nya nationalparker som Naturvårdsverket prioriterar under perioden 2015-2020. ISBN 978-91-620-6677-2.

Sidor
33
Utgiven
2015-05
Pris
62,00 kr. (exkl moms)
65,72 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6677-2

Genomförande 2015–2020

Här beskriver vi kortfattat de områden som Naturvårdsverket nu vill prioritera för nationalparksbildning fram till 2020. Vi redovisar också hur arbetet med genomförandet av enskilda nationalparker bör bedrivas.

Rapporten har utgått från "Nationalparksplan för Sverige – Långsiktig plan" från 2008 och tidigare genomförande 2009–2013.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.