Mål i sikte

Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015. ISBN 978-91-620-6662-8.

Sidor
902
Utgiven
2015-05
Pris
771,00 kr. (exkl moms)
817,26 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6662-8

Ett strategiskt och proaktivt miljöarbete ökar möjligheterna att nå Sveriges miljökvalitetsmål. Genom att analysera drivkrafter och styrmedel får vi djupare kunskap om vad som krävs för att nå miljökvalitetsmålen.

Rapporten består av två volymer och är den första delen av 2015 års fördjupade utvärdering: Det är den del som har fokus på analys och bedömning av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Många insatser görs för att lösa miljöproblemen och i denna utvärdering har åtta nationella målmyndigheter analyserat vilken effekt insatserna fått. Myndigheterna redovisar också förslag på ytterligare insatser som behövs eller behöver förändras för att nå miljökvalitetsmålen.

- - -

Volym 1. (pdf 13,2 MB) ISBN 978-91-620-6683-3 

Volym 2. (pdf 6,4 MB) ISBN 978-91-620-6684-0

OBS! Går även att beställa varje volym för sig som trycksak.

Volym 1. 

Volym 2. 

Beställtryck, ej rabatt.