Gifter & Miljö 2013

Om påverkan på yttre miljö och människor. ISBN 978-91-620-6569-0.

Sidor
42
Utgiven
2013-06
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-6569-0

Gifter & miljö 2013 samlar resultat, studier, analyser och utvärderingar av data från miljöövervakningsprogram, som mäter halter och påverkan av miljöfarliga ämnen i svenska miljöer. Rapporten presenterar bland annat människors exponering för miljöfarliga ämnen och utsläpp till miljön via reningsverk.

Mer om Gifter & miljö 2013

- - -