Miljöledning i staten 2012

En sammanställning av resultatet från statliga myndigheters miljöledningssystem för 2012. ISBN 978-91-620-6565-2.