Sveriges friluftskommun 2013

Resultatet av en undersökning som ligger till grund för att finna Sveriges Friluftskommun 2013. ISBN 978-91-620-6556-0.

Sidor
50
Utgiven
2013-04
Pris
70,00 kr. (exkl moms)
74,20 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6556-0
Författare
Johanna Svanberg och Denis Zgela.

Det händer mycket inom friluftslivet just nu. Regeringen har beslutat om mål för friluftslivspolitiken, naturturismen stärks allt mer och människors engagemang för friluftslivet är starkt.

Kommunerna har en nyckelroll i att utveckla friluftslivet och många kommuner arbetar aktivt med friluftslivet till nytta och nöje för befolkningens välbefinnande och naturkontakt. Detta arbete vill vi stimulera. Därför genomför vi undersökningen av kommunernas friluftslivsarbete och delar ut priset till Sveriges friluftskommun.

Priset delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med Svenskt Friluftsliv, Svenska Ekoturismföreningen, Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening.

I rapporten kan du läsa om hur de svenska kommunerna arbetar med friluftsliv i dag. Frågorna är fokuserade på planer för friluftsliv, information och samarbete kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv. I år har vi en öppen fråga som handlar om kommunernas samarbete med de ideella organisationerna. Kanske kan detta vara ett lärande exempel för andra kommuner? Undersökningen är genomförd de sista fyra åren och i år har vi jämfört resultaten mellan åren.

Det är många kommuner som hamnar högt upp i poänglistan och det är väldigt glädjande. Vår förhoppning är att arbetet med Sveriges friluftskommun ska stimulera än fler att arbeta aktivt och planerat med friluftsliv.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.