Lavinprognoser för svenska fjällen

Utvärdering av ett utvecklingsprojekt vintern 2011 och 2012. ISBN 978-91-620-6535-5.