Avfall i Sverige 2010

Rapport. En sammanställning över de stora avfallsflödena i landet. ISBN: 978-91-620-6520-1.