Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik

Syntes av 18 rapporter om påverkan av CAP i Sverige: ISBN 978-91-620-6461-7.

Sidor
29
Utgiven
2011-10
Pris
128,00 kr. (exkl moms)
135,68 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6461-7

Syntes av 18 rapporter

Den här syntesrapporten grundar sig på 18 tidigare publicerade rapporter (2004-2010) från samarbetsprojektet CAP:s miljöeffekter. Förhoppningen är att de olika rapporternas slutsatser om jordbrukspolitikens miljöpåverkan tydliggörs och uppmärksammas genom att de sammanfattas i denna syntesrapport.

Rapporten visar bland annat att reformerna av politiken sedan Sveriges EU-inträde har gått i rätt riktning för miljön och att ersättningar är nödvändiga för att nå miljömålen. När det gäller att uppnå goda miljöeffekter har riktade ersättningar inom landsbygdsprogrammet, som är en del av jordbrukspolitiken, visat sig vara överlägsna. Miljönyttan kan öka om en större del av budgeten består av riktade stöd, men dessa kan vara dyrare att administrera.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.