Biogasproduktion för miljö och ekonomi

Resultat och erfarenheter av biogasåtgärderna inom Klimatinvesteringsprogrammen (Klimp). ISBN 978-91-620-6457-0.

Sidor
117
Utgiven
2011-08
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-6457-0

Resultat och erfarenheter av biogasåtgärderna inom Klimatinvesteringsprogrammen (Klimp)

Cirka 200 biogasåtgärder har fått bidrag inom ramen för Klimp. I denna utvärdering framgår bland annat att projekten varit effektiva ur klimatsynpunkt främst som metod för produktion och användning av drivmedel inom transportsektorn. Utvärderingen visar även på framgångsfaktorer och ger råd till beslutsfattare och anläggningsägare hur utvecklingen inom biogasområdet kan främjas.

- - -