Biogasproduktion för miljö och ekonomi

Resultat och erfarenheter av biogasåtgärderna inom Klimatinvesteringsprogrammen (Klimp). ISBN 978-91-620-6457-0.