Hållbara hushåll: Miljöpolitik och ekologisk hållbarhet i vardagen

Forskningsresultat om hushållens beteende och attityder kring avfall, transporter och grön konsumtion. ISBN: 978-91-620-5899-9