Generationsmålet

Tankar om miljöpolitik och samhällsomställning. ISBN 978-91-620-1295-3.

Sidor
294
Utgiven
2014-01
Pris
150,00 kr. (exkl moms)
159,00 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-1295-3
Författare
Salomon Abresparr, m.fl.

Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Och det ska ske utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det beslutade riksdagen 2010 då man presenterade det övergripande målet för miljöpolitiken, och en ny struktur för miljöarbetet (prop. 2009/10:155).

Mot den bakgrunden har Naturvårdsverket bjudit in skribenter från samhälle och akademi. Vi har bett dem vidga perspektiven och fördjupa kunskapen om generationsmålets tillkomst, möjligheter och dilemman. Det blev en bok med kloka resonemang och starka känslor, kritisk analys och konstruktiva uppmaningar, skarpa ifrågasättanden och omsorgsfulla rekonstruktioner av historiska skeenden.

Generationsmålet utmanar. Vad är det för slags mål? Hur kan det tolkas? Kan det uppnås, och i sådana fall, vem bör göra vad?

- - -