Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Handbok 2001:1 utgåva 7. ISBN 978-91-620-0177-3.

Sidor
130
Utgiven
2013-06
Pris
77,00 kr. (exkl moms)
81,62 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-0177-3

Utgåva 7

Här ger vi konkreta rekommendationer för tillämpningen av bestämmelserna om miljösanktionsavgift. Handboken ger också en bakgrund och belyser regler och hur de bör tillämpas i olika situationer.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.